Refusionsopgørelse

I forbindelse med salg af en ejendom tilsluttet Vonge Antennelaugs net, er her de nødvendige informationer så refusionsopgørelsen kan opgøres.

Afregning for TV-abonnement
Alle medlemmer afregner kvartalsvist for deres TV-pakke.
Afregning forfalder til betaling i januar, april, juli, og oktober måned.

Information om hvilken pakke ejendommen betaler for, kan ses på fakturaen fra Vonge Antennelaug. Mange medlemmer har tilmeldt deres betaling til betalingsservice. Husk at opsige denne ved flytning.

Forespørgsler om restancer:
Forespørgsler om eventuelle restancer, pakker m.v., skal ske via e-mail til Benny.Terndrup@Gmail.com