Historien om Vonge Antennelaug

Vonge Antennelaug

Der var engang, ja sådan begynder mange eventyr og man kan vel også sige, at sådan begyndte eventyret om Vonge Antennelaug.

Det var dengang i 1975 i marts måned, at nogle borgere satte sig for at undersøge mulighederne for fællesantenne her i Vonge.

Forundersøgelserne var så positive, at det blev besluttet, der skulle etableres fællesantenne.

Af et gulnet avisreferat fremgår det, at den daværende Vonge Håndværker – og Borgerforening havde indkaldt til et møde, og at der mødte 50 personer frem ud af de 70 som havde tilmeldt sig som kommende abonnenter.

Et dengang nedsat udvalg skulle varetage diverse praktiske opgaver såsom,fremskaffelse af kortmateriale og finde et egnet sted til mastensplacering.

Man var blevet anbefalet en 81m højmast. Den nuværende mast er 48 m.

Det udvalg, som blev nedsat på orienteringsmødet, blev hurtigt enige om også at tage kontakt til andre antennefirmaer, for at se hvad de kunne tilbyde. Her også JCA, Vejle.

Der blev indhentet tilbud fra 5 firmaer,hvorefter udvalget forsøgte at beregne hvilket tilbud der var mest fordelagtigt. Disse beregninger førte til at det blev JCA som kom til at ståfor etablering af fællesantennen.

Af en skrivelse dateret 29.04.1975 fremgår det, at anlægget ville blive bygget til at kunne modtage 1 dansk og 3 tyske tv programmer og derudover FM radio.

I dag modtages der over 50 programmer, via en fiber til foreningenshovedstation. Alt leveres fra YouSee’s regionsudbud. Alt leveres digitalt,meget også i HD.

Det fremgår også af et håndskrevet notat, at der var stiftendegeneralforsamling d. 19. juni 1975. Samarbejdet med JCA, siden Bosch, blev nok grundlagt dengang.

Ifølge et avisudklip fra 1984 har den dengang værende formand om fremtiden udtalt: ” Vi prøver at være bedst muligtudrustet, således at vi er klar til at udnytte satellitmulighederne, når de åbner sig”.

Dengang kiggede man fremad, man mente 4 måske 5 år så var det satellitmodtagelse. I dag modtages næsten alle programmer fra satellit

Hvad taler man så om i dag. Ja, nu som dengang gør de forskellige bestyrelser sig deres tanker. Man har talt om renovering af antennenet og hovedstation, så der kunne vises flere programmer.

En tanke der blev opfyldt i 1994.

Siden snakkede man om et ”lille” hus til alt udstyret. Komponentskabene som hang på masten var ved at blive for små, også blev de meget varme om sommeren.

Det lille hus kom, og blev vist frem ved antennelaugets 25 års jubilæum.

Samme dag lauget holdt 25 års jubilæum sagde den daværende bestyrelse tak for godt samarbejde gennem 25 år til Karsten Skøtt, den person som 25 år tidligerevar med i opstarten.

I 1975 var formålet at tilvejebringe fællesantenne for Vonge og vare tage driften deraf. Formålet i dag, er det samme. Det samme gælder varetagelse af driften af fællesantennen.

Nok er Vonge ikke blandt de store, men med den sparsomme fritid mange har, kan det sommetider knibe med at få alt til at gå op i en større enhed.

Ved den stiftende generalforsamling i 1975, er der 17 underskrifter på foreningens vedtægter, men af et notat fremgår at 70 skulle være forhåndstilmeldt.

En medlemsliste dateret 13. november 1975 siger 68 medlemmer.

Den 22. maj 1996 var medlemstallet 141, mens det sidste tal endnu ikke er kendt, men et forsigtigt skud siger 220. Holder dette sidste tal, er der ikke mange husstande som ikke er med på fællesantennen.

Det må så glæde de mennesker, der i 1975 mente at fællesantenne var det rigtige, at ideen ikke var så ”tovlig” endda.

Som tidligere bestyrelser har haft visioner for fremtiden, har den nuværende også sine. Først var der noget med et hus. Så var der noget med et jubilæum, der var noget med Internet og udbygning til returvej.

Der var og er noget med et varieret udbud af programmer, der er noget med digitale signaler helt ud til slutbrugeren.

Vi mener at vore ønsker er ved at være opfyldt, men udviklingen stopper ikke. Der sker stadig nyt.

Som nuværende formand, har det været spændende at kigge i mange af de gamle papirer, der stadig er i antennelaugets varetægt.

Sjovt at se, at der ikke har været den store udskiftning af medlemmer i siddende bestyrelser. Sjovt at se, at det i dag er næsten ligeså besværligt at ”lokke” folk til en generalforsamling som for 30 år siden.

Kniber det med fritidsinteresser, så prøv at deltage aktivt i et foreningsarbejde.

Prøv f.eks. at deltage aktivt i en foreningsbestyrelse. Er du heldig at arbejdet ”fanger”, vil du opdage, at du, hvis du ikke passer på, ikke har fritid nok.