Vonge Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling,

torsdag d. 12. marts kl. 19.00
i Vonge Kollemorten Hallens cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægter.

Til behandling vil være ændring af vedtægten § 8, vedr. udmeldelse.

Ordlyden:
Udmeldelse af Vonge Antennelaug kan, når tilslutningsafgift og andre pålignede afgifter er betalt ske med 2 måneders skriftligt varsel til udgangen af februar, maj, august og november måned.
Udmeldelse medfører ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb

Forslag til ny ordlyd:
Udmeldelse af Vonge Antennelaug kan, når tilslutningsafgift og andre pålignede afgifter er betalt, ske med løbende måned + 1 måned.
Udmeldelse medfører ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære for endelig vedtagelse af vedtægtsændring.

Forslag som ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts med tydelig underskrift fra forslagsstiller.