Priser

Priser pr.1. januar 2020

Grundpakke  Pris/måned  Pris/år 
Programafgift 157 kr. 1.892 kr.
Koda/Copydan  54 kr. 648 kr.
Vonge Antnnelaug 17 kr. 200 kr.
Pris i alt  228 kr 2.740 kr.
Mellempakke
Programafgift  376 kr. 4.512 kr.
Koda/Copydan   60 kr.  720 kr.
Vonge Antennelaug 17 kr.  200 kr.
Pris I alt 453 kr. 5.434 kr.
Fuldpakke
Programafgift  415 kr. 4.980 kr.
Koda/Copydan  70 kr.  840 kr.
Vonge Antennelaug

17 kr.

 200 kr.
Pris i alt  502 kr. 6.024 kr.

Den samlede pris for TV-pakker opkræves 4. gange årligt.
Opkrævning via PBS koster Kr. 9.75 pr. gang og opkrævning sendt som brevpost koster kr. 49 pr. gang.  (disse priser er IKKE inkl. i ovenstående priser)

Rykkergebyrer udgør Kr. 100 pr. gang. Efter 2. rykker overgives regningen til incasso og tilslutningen lukkes.
Genåbning kan først ske når forfalden gæld, og genåbningsgebyr kr. 495 er betalt

Genåbning/oprettelse af tv-signal Kr. 495

 

Tilslutning til Vonge Antennelaugs forsyningsnet:
Ny tilslutning kr. 3.000,00. Tilslutningspris er gældende i nuværende forsyningsområde. Skal vi ud og lave nyetablering kan prisen bliver højere.