Vi afholder ordinær generalforsamling, jfr. annoncen.