VONGE ANTENNELAUG

afholder ordinær generalforsamling

                     Torsdag d. 10. marts  kl. 19.00

i Vonge KollemortenHallens cafeteria.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet skal, med tydelig afsender, skal være bestyrelsen skriftlig ihænde senest 1. marts

Bestyrelsen
Vonge Antennelaug