Vonge Antennelaug afholder generalforsamling

           Dato: Torsdag den 16 september
           Tidspunkt: Kl. 19.00
           Sted: Vonge Kollemorten hallens cafeteria.

Dagsorden:

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Årets regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand for 2 år (i lige år)
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år)
 7. Valg af kasserer for 2 år (i ulige år)
 8. Valg af sekretær for 2 år (i ulige år)
 9. Valg af 1. suppleant for 1 år
 10. Valg af 2. suppleant for 1 år
 11. Valg af 2 revisorer for 1 år
 12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 6. september med tydelig underskrift fra forslagsstiller.
Kan også sendes på e-mail til formanden: benny.terndrup(@)gmail.com.