Vi blev med meget kort varsel nød til aflyse den ordinære generalforsamling torsdag den 12. marts

Bestyrelsen har valgt, at følge myndighedernes opfordring til at undgå forsamlinger.

Vi vil melde et nyt tidspunkt ud så snart det er muligt, der vil blive indkaldt med 4 ugers varsel som vedtægterne foreskriver.

Bestyrelsen