Vonge Antennelaug

Der var engang, ja sådan begynder mangeeventyr og man kan vel også sige, at sådan begyndte eventyret om Vonge Antennelaug.

Det var dengang i 1975 i marts måned, at nogle borgere satte sig for atundersøge mulighederne for fællesantenne her i Vonge.
Forundersøgelserne var så positive, atdet blev besluttet, der skulle etableres fællesantenne.

Af et gulnet avisreferat fremgår det, at den daværende Vonge Håndværker – ogBorgerforening havde indkaldt til et møde, og at der mødte 50 personer frem udaf de 70 som havde tilmeldt sig som kommende abonnenter. 

Et dengang nedsat udvalg skulle varetage diverse praktiske opgaver såsom,fremskaffelse af kortmateriale og finde et egnet sted til mastensplacering. 
Man var blevet anbefalet en 81m højmast. Den nuværende mast er 48 m. 

Det udvalg, som blev nedsat på orienteringsmødet, blev hurtigt enige om også attage kontakt til andre antennefirmaer, for at se hvad de kunne tilbyde. Herogså JCA, Vejle. 
Der blev indhentet tilbud fra 5 firmaer,hvorefter udvalget forsøgte at beregne hvilket tilbud der var mestfordelagtigt. Disse beregninger førte til at det blev JCA som kom til at ståfor etablering af fællesantennen. 

Af en skrivelse dateret 29.04.1975 fremgår det, at anlægget ville blive byggettil at kunne modtage 1 dansk og 3 tyske tv programmer og derudover FMradio. 
I dag modtages der over 50 programmer, via en fiber til foreningenshovedstation. Alt leveres fra YouSee’s regionsudbud. Alt leveres digitalt,meget også i HD.  

Det fremgår også af et håndskrevet notat, at der var stiftendegeneralforsamling d. 19. juni 1975. Samarbejdet med JCA, siden Bosch, blev nokgrundlagt dengang.  

Ifølge et avisudklip fra 1984 har den dengang værende formand om fremtidenudtalt: 
” Vi prøver at være bedst muligtudrustet, således at vi er klar til at udnytte satellitmulighederne, når deåbner sig”. Dengang kiggede man fremad, man mente 4 måske 5 år så var detsatellitmodtagelse. I dag modtages næsten alle programmer fra satellit 

Hvad taler man så om i dag. Ja, nu somdengang gør de forskellige bestyrelser sig deres tanker. Man har talt om renovering af antennenet oghovedstation, så der kunne vises flere programmer. 
En tanke der blev opfyldt i 1994.

Siden snakkede man om et ”lille” hus tilalt udstyret. Komponentskabene som hang på masten var ved at blive for små, også blev de meget varme om sommeren. 
Det lille hus kom, og blev vist frem vedAntennelaugets 25 års jubilæum. 
Samme dag lauget holdt 25 års jubilæum sagde den daværende bestyrelse tak forgodt samarbejde gennem 25 år til Karsten Skøtt, den person som 25 år tidligerevar med i opstarten. 

I 1975 var formålet at tilvejebringe fællesantenne for Vonge og varetagedriften deraf. 
Formålet i dag, er det samme. Det sammegælder varetagelse af driften af fællesantennen. 
Nok er Vonge ikke blandt de store, menmed den sparsomme fritid mange har, kan det sommetider knibe med at få alt tilat gå op i en større enhed. 

Ved den stiftende generalforsamling i 1975, er der 17 underskrifter påforeningens vedtægter, men af et notat fremgår at 70 skulle væreforhåndstilmeldt. 
En medlemsliste dateret 13. november1975 siger 68 medlemmer. 

Den 22. maj 1996 var tallet 141, mens det sidste tal endnu ikke er kendt, menet forsigtigt skud siger 220. Holder dette sidste tal, er der ikke mangehusstande som ikke er med på fællesantennen. 

Det må så glæde de mennesker, der i 1975 mente at fællesantenne var detrigtige, at ideen ikke var så ”tovlig” endda. 

Som tidligere bestyrelser har haftvisioner for fremtiden, har den nuværende også sine. Først var der noget med et hus. Så var der noget medet jubilæum, der var noget med Internet og udbygning til returvej, der var oger noget med et varieret udbud af programmer, der er noget med digitalesignaler helt ud til slutbrugeren. 

Vi mener at vore ønsker er ved at væreopfyldt, men udviklingen stopper ikke. Der sker stadig nyt.

Som nuværende formand, har det været spændende at kigge i mange af de gamlepapirer, der stadig er i antennelaugets varetægt. 

Sjovt at se, at der ikke har været den store udskiftning af medlemmer isiddende bestyrelser. Sjovt at se, at det i dag er næsten ligeså besværligt at”lokke” folk til en generalforsamling som for 30 år siden. Kniber det medfritidsinteresser, så prøv at deltage aktivt i et foreningsarbejde. 

Prøv f.eks. at deltage aktivt i en foreningsbestyrelse. Er du heldig atarbejdet ”fanger”, vil du opdage, at du, hvis du ikke passer på, ikke harfritid nok. 
Opdage, at hvor en tændt mobiltelefonkan være en pestilens, kan en slukket være en velsignelse. 

På bestyrelsens vegne 

Vonge Antennelaug:

Bent Andersen
Bygade 34
Telefon: 75 80 33 09 (bedst aften)

Cookies

Kontakt

Formand
Bent Andersen
Bygade 34
7173 Vonge
Telefon: 4079 7854
bka34@youmail.dk